Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest zakładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej.

Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 1992 r. w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej.

Jednostka jest samorządowym zakładem budżetowym, a podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przychodów i kosztów zatwierdzony przez dyrektora, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej Gminy Parzęczew.

Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego.

Zakład działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest miejscowość Parzęczew, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 28 kwiecień 2019 16:14 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 kwiecień 2019 16:21 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 kwiecień 2019 16:21 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 kwiecień 2019 16:22 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 kwiecień 2019 16:22 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 kwiecień 2019 16:23 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 kwiecień 2019 16:53 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 marzec 2020 11:37 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 marzec 2021 19:45 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 marzec 2022 21:02 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 marzec 2023 17:20 Zbigniew Rogowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 marzec 2024 18:47 Zbigniew Rogowski