Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Autor Odsłony
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSTÓW WIELKI, GMINA PARZĘCZEW Udostępniony przez: Zbigniew Rogowski Odsłon: 643
SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO Udostępniony przez: Zbigniew Rogowski Odsłon: 59

Podkategorie